Wat moet er op een factuur staan?

Om geldig en aftrekbaar te zijn, moet er het volgende vermeld worden op uw factuur:

 • het woord ‘factuur’
 • de factuurdatum
  de leveringsdatum (voor goederen)
  de datum van prestaties (bij diensten)
 • een uniek factuurnummer
 • uw handelsnaam of maatschappelijke benaming en uw adres
 • de handelsnaam of maatschappelijke benaming van de ontvanger en zijn adres
 • uw bankrekeningnummer
 • btw- of ondernemingsnummer
 • beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en/of diensten, eenheidsprijs en toegekende korting, hoeveelheid
 • bedragen: het bedrag excl. btw, btw-percentage en het totaal te betalen bedrag
 • plaats waar de factuur werd opgemaakt
 • betalingscondities

Indien het gaat om een deelfactuur, kunt u verwijzen naar voorgaande facturen.
Optioneel kunt u verwijzen naar de algemene voorwaarden.

Opgelet met specifieke btw-vermeldingen!

Bijvoorbeeld:

 • ‘btw verlegd’, indien de btw verschuldigd is door de medecontractant
 • ‘vrijgesteld van btw op grond van artikel…’, indien de handeling vrijgesteld is van btw
Wat als u niet aan de factuureisen voldoet?

Voldoet een factuur niet aan de vormelijke vereisten? Dan riskeert u een sanctie.

 • Bij een eerste toevallige overtreding krijgt u een administratieve boete van 25 euro per factuur met een minimum van 50 euro en een maximum van 500 euro;
 • Bij een tweede overtreding riskeert u een boete van 125 euro met een maximum van 1250 euro
 • Bij volgende overtredingen riskeert u een boete van 250 euro met een maximum van 5000 euro.
Zijn de gegevens op de factuur niet correct?

U riskeert een geldboete die maximaal het dubbele kan bedragen van het gefactureerde bedrag. Gaat het niet om fraude maar om een vergissing? Dan wordt de boete beperkt tot 60% of 100% van het gefactureerde bedrag.

Let op!

Zonder vervaldatum of bankrekeningnummer op de factuur heeft een klant een reden om u niet of te laat te betalen.

Voorkom discussie en zorg dat uw facturen volledig zijn. Schakel het team van ADS&Meer in om uw verkoopfacturen op te stellen. Neem vrijblijvend contact met ons op.