Waar heb ik recht op als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid?

Ziekte

We geven je een overzicht van wat je moet doen en waarop je recht hebt in geval van arbeidsongeschiktheid.Om een uitkering te kunnen ontvangen, moet je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid erkennen en daarnaast moet je ook in regel zijn met je sociale bijdragen van bepaalde kwartalen.

  •  Je moet aangifte indienen bij je ziekenfonds. Gebruik hiervoor het standaardformulier \’Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid\’. Getuigschrift moet ingevuld worden door jou én door je arts.
  • Sinds 1 juli heb je als zelfstandige recht op een uitkering vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft.
  • Je moet het getuigschrift binnen de 7 kalenderdagen aan je ziekenfonds bezorgen.

Hoeveel bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dat hangt af van je gezinssituatie.

  • met gezinslast: 60,86 euro per dag
  • alleenstaande: 48,71 euro per dag
  • Samenwonend: 37,35 euro per dagOok zaterdagen worden als vergoedbare dag beschouwd. Per week kan je aanspraak maken op zes daguitkeringen.

Wat zijn de gevolgen voor jouw onderneming?Als arbeidsongeschikte zelfstandige mag je in principe niet meer beroepsactief zijn (uitzonderingen zijn mogelijk). Maar dit betekent niet dat er geen activiteit meer mag plaatsvinden in jouw ondernming. De onderneming kan actief blijven wanneer je personeel ter beschikking hebt, een of meer helpers (eenmanszaak) of door je medevennoten.