Uw factuur: in welke taal?

Facturatie

Facturen moeten opgesteld worden in de taal van het rechtsgbied waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd.Maar weinig ondernemers beseffen dat zij bij het uitreiken van de facturen onderworpen zijn aan de lokale taalwetgeving.

  • Een onderneming met exploitatiezetel in Vlaanderen dient haar facturen in het Nederlands op te stellen, ook ten aanzien van haar anderstalige klanten
  • Een onderneming met exploitatiezetel in Wallonië dient haar facturen in het Frans op te stellen, ook ten aanzien van haar anderstalige klanten
  • Een onderneming met exploitatiezetel in het Brussels gewest heeft de keuze om de factuur in Nederlands of Frans op te stellen.

Een factuur opgemaakt in een verkeerde taal is onregelmatig en bijgevolg niet rechtsgeldig.Maar… het Vlaams taaldecreet is aangepast, dus nieuwe mogelijkheden.

“Naar aanleiding van Europese rechtspraak is het Vlaams taaldecreet aangepast. De grensoverschrijdende economie kan immers belemmerd worden door te strenge taalregels, bijvoorbeeld wanneer anderstalige klanten de Nederlandstalige opschriften niet verstaan en een factuur in hun eigen taal verwachten. Het Vlaams taaldecreet voorziet thans dat er een extra rechtsgeldige versie van de factuur kan worden opgemaakt in een andere taal van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Echter, dit document zal slechts als ‘bijkomstig’ worden beschouwd en dient als bijlage aan de originele Nederlandstalige factuur te worden toegevoegd.Opgelet, deze mogelijkheid geldt alleen voor facturen die gericht worden aan een natuurlijk persoon of onderneming gevestigd in een van de EER-lidstaten.

(Bron: Grant Thornton, Siriuslegaladvocaten, MonardLaw)