Uitstel voor het uploaden van bewijsstukken in het kader van de UBO registratie

De registratie in het UBO-register kreeg een laatste update ingevolge KB dd. 23 september 2020.
In dit KB wordt onder andere voorzien dat het UBO register van een entiteit voortaan aangevuld moet worden met een document (bv. aandeelhoudersregisters, statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten,…) dat aantoont dat de informatie m.b.t. een uiteindelijke begunstigde nauwkeurig en actueel is.

Het uploaden van bewijsstukken geldt voor nieuwe inschrijvingen in het register vanaf 1 oktober 2020. Is de entiteit voor 11 oktober 2020 ingeschreven in het register, dan diende u de bewijsstukken te verschaffen voor 30 april 2021.
Maar… dit bleek echter niet haalbaar in de praktijk en men heeft uitstel gegeven tot 31 augustus 2021.

Let wel, dit uitstel is in geen geval uitstel. Vanaf 1 september dienen alle geregistreerde entiteiten een dergelijk document te hebben bijgebracht in het register.

Wacht niet te lang en breng dit tijdig in orde. Schakel het team van ADS&Meer in om snel en efficiënt de bewijsstukken toe te voegen aan de entiteiten.