Tips om de inning van onbetaalde facturen te versnellen.

  • Zorg voor heldere facturen, die een expliciete goedkeuring van uw algemene voorwaarden voorzien
  • Voorzie in uw algemene voorwaarden een specifieke termijn waarbinnen betwistingen dienen te gebeuren (meestal 14 dagen na ontvangst van de goederen of levering van de diensten)
  • Voorzie in uw algemene voorwaarden duidelijke betalingsvoorwaarden en kredietvoorwaarden
  • Specifieer in uw algemene voorwaarden een schadebeding en verwijlinteresten. Zorg ervoor dat u het bedrag redelijk houdt.
  • Voorzie een onmiddellijke opvolging wanneer de vervaldatum verstrijkt.

    Heeft u geen tijd voor de opvolging? Schakel het team van ADS&Meer in.

  • Reageert uw klant niet een betalingsherinnering per e-mail en krijgt u telefonisch geen gehoor? Maak een schriftelijke ingebrekestelling.
  • Bewaar naast adresgegevens ook telefoonnummers en e-mailadressen.
  • 8. Bewaar alle communicatie tussen u en de klant (factuur, leveringsbon, kopie van de betalingsherinneringen, e-mailverkeer…)