U merkt op dat enkele klanten reeds lang vervallen facturen nog niet hebben betaald. Kunt u deze facturen nog innen?

 • De algemene regel is dat u 10 jaar de tijd krijgt om een factuur te innen. Zowel voor particuliere als voor professionele klanten.
  Die termijn begint te lopen vanaf de levering of vanaf het moment dat u de prestatie heeft geleverd.

Maar… er zijn uitzonderingen op de algemene regel.

 • De klant moet de factuur maar 7 jaar bewaren. Wilt u de factuur nog innen na 7 jaar, dan oordeelt de rechter soms dat u toch te laat bent.
 • Verkoopt u dagdagelijkse goederen (brood, krant,…) aan een consument, dan moet u binnen het jaar een factuur sturen. (Meestal worden deze producten wel onmiddellijk afgerekend in de winkel).
 • Verkoopt u dagdagelijkse goederen en heeft u wel een bestelbon of factuur opgesteld? Dan geldt deze verkorte verjaringstermijn niet.
 • Hotel- en restaurantrekeningen: verjaren na 6 maanden
 • De periodieke afrekeningen van gas, water, elektriciteit en telecomdiensten: verjaren na 5 jaar
 • Het ereloon van een gerechtsdeurwaarder: verjaart na 1 jaar
 • Het ereloon van advocaten, dokters, ziekenhuizen: verjaren na 5 jaar
 • Fiscale vorderingen, zoals btw en belastingen: verjaren in principe na 5 jaar

Let op!  De verjaring stopt immers pas met lopen wanneer u een dagvaarding voor de rechtbank laat betekenen.

Nog geen factuur verstuurd?

 • U moet voor de btw-wetgeving binnen een termijn van 1 à 2 maanden volgend op de prestatie(s) een factuur opmaken en aan de klant de factuur bezorgen.
 • Een factuur moet uitgereikt worden uiterlijk op de 15de dag van de maand die volgt op die waarin de prestatie(s) verricht werd(en). Wordt de factuur later verstuurd, dan riskeert u boetes en verwijlintresten.
  Maar… u kunt wél nog om betaling vragen.

Heeft u geen tijd om uw facturen tijdig op te stellen en te versturen naar uw klant?
Hebt u te weinig tijd om de betalingen van uw facturen nauw op te volgen?