Kortere opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden.

Vanaf 1 mei 2018 zijn er nieuwe opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden tewerkstelling van toepassing.

De opzeggingstermijnen bij een ontslag door werknemer wijzigen niet.

Moest u de oude (langere) opzeggingstermijnen nog in uw arbeidsreglement hebben opgenomen, mag u niet vergeten om uw arbeidsreglement tegen 1 mei 2018 aan te passen.

De nieuwe opzeggingstermijnen bij een ontslag door werkgever zien er als volgt  uit:
Anciënniteit < 1 maand < 2 maand < 3 maand < 4 maand < 5 maand < 6 maand
Onmiddellijke verbreking t.e.m. 30 april 2 weken 2 weken 2 weken 4 weken 4 weken 4 weken
Onmiddellijke verbreking vanaf 1 mei 1 week 1 week 1 week 3 weken 4 weken 5 weken

(Bron: group S)