In principe moet je je belastingen binnen de twee maanden na datum van verzending van je aanslagbiljet betalen. Deze datum van uiterste betaling staat ook expliciet op je aanslagbiljet vermeld.
Alleen voor het aanslagjaar 2022 geldt vier maanden! Naar aanleiding van de energiecrisis krijgt iedereen twee maanden extra tijd om te betalen.
Door een technische fout werd er echter op de privéaanslagen verzonden tussen 16 januari 2023 en 26 januari 2023 de gebruikelijke betaaltermijn van 2 maanden in plaats van 4 maanden vermeld. En hoewel die extra betaaltermijn van vier maand dus niet op uw aanslagbiljet staat geldt deze wel degelijk en hoeft u deze aanslag ook pas binnen de termijn van vier maanden te betalen.