Hoog tijd om de verzekeringsmap na te kijken aan de hand van de ADS&Meer-checklist!

Dus, hoe is het met jouw verzekeringsmap gesteld? Vertrouw je erop dat je makelaar deze volledig op orde heeft en kijk jij er niet naar om? Of staat ze stof te vergaren in je kast? Hoog tijd om ze de nodige liefdevolle aandacht te geven aan de hand van de ADS&Meer-checklist:

  • Arbeidsongevallen: voorzie altijd min. 1 medisch formulier dat de werknemer kan meenemen naar de arts, de aangifte van een arbeidsongeval kan (digitaal) door de makelaar.
  • Verzekering BA:  voorzie altijd min. 1 aangifteformulier in je map.
  • VAPZ: een extra pensioenspaarmogelijkheid met groot fiscaal voordeel voor ondernemers. Heb je dit nog niet afgesloten? Bespreek de mogelijkheden dan eens met je makelaar.
  • IPT: dit is een pensioenvoorziening voor bedrijfsleiders van vennootschappen met een regelmatige bezoldiging.
  • Verzekeringswagens: bewaar een schadeformulier en het gelijkvormigheidsattest in je map. En vergeet vooral niet om dit attest mee te nemen naar de keuring. In je auto moet je trouwens ook je inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs en verzekeringsbewijs bewaren. Anders mag je nog een keertje terug …
  • Hospitalisatieverzekering: bewaar ook van je hospitalisatieverzekering een lege vragenlijst die de dokter kan invullen bij een eventuele opname. Met het bijbehorende verzekeringskaartje versnel je de inschrijving in het ziekenhuis.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: neem een standaard vragenlijst op in je map. Ook dit formulier kun je meteen meenemen naar de dokter.
  • Formulier arbeidsongeschiktheid ziekenvonds: dit document kun je via je mutualiteit downloaden. Je krijgt pas een uitkering zodra dit, ondertekend door de behandelende arts, is goedgekeurd.

Geloof me: het spaart je een hoop tijd, kilometers, eindeloze wachtende muziekjes aan de andere kant van de telefoonlijn, discussies … als je meteen de juist documenten bij de hand hebt. Best steek je ook een kopie van elke polis samen in een map. Samen met een leeg ‘aangifteformulier’. Zorg ervoor dat deze belangrijke map volledig en beschikbaar klaarstaat in je kantoor.