Heeft uw klant steeds 30 dagen om uw factuur te betalen?

U heeft ongetwijfeld al meer dan u lief is te maken gehad met klanten die uw factuur te laat betalen. Ondanks dat er in uw algemene voorwaarden staat dat al uw facturen betaald moeten worden binnen bv. de acht dagen, beweert uw klant echter dat hij 30 dagen de tijd heeft om uw factuur te betalen.

’30 dagen regel’

Wanneer uw klant beweert dat hij 30 dagen de tijd heeft om uw factuur te betalen, dan heeft hij wellicht vernomen dat er op Europees vlak bepaalde uniforme betalingsregels uitgewerkt zijn en dat 30 dagen de algemene regel zou zijn.

Maar..

  • Uw klant heeft enkel recht op die 30 dagen indien er geen andere betalingstermijn overeengekomen werd.
  • U bent bijgevolg niet verplicht om uw klanten 30 dagen de tijd te geven om uw facturen te betalen.
Algemene voorwaarden zijn cruciaal

Een kortere betalingstermijn? Dat kan, maar daar hangen enkele voorwaarden aan vast, namelijk:

  • de betalingstermijn moet opgenomen worden in uw algemene voorwaarden. Bij twijfel of discussie hebben uw algemene voorwaarden voorrang op de algemene betaaltermijn van 30 dagen.
  • uw klant moet uw algemene voorwaarden wel aanvaard hebben. U verwijst er dus het best naar op de voorkant van uw factuur en vermeldt de voorwaarden zelf op de achterkant daarvan.
  • heeft u particulieren als klant? Dan moeten de algemene voorwaarden reeds vermeld worden op de offerte en/of bestelbon, die uw klant moet ondertekenen.
Aanmaningskosten en interesten

Aanmaningskosten mag u opnemen in uw algemene voorwaarden.
Als uw klant uw factuur te laat betaalt, mag u daar uiteraard interesten op rekenen. De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand bedraagt momenteel 8% voor beroepsmatige klanten en 2% voor particuliere klanten.

Hebt u te weinig tijd om de betalingen van uw facturen nauw op te volgen? Hebt u geen zin om uw waardevolle tijd te spenderen aan late betalers? Hebt u er genoeg van om bank te spelen voor uw klanten? Of vindt u het gewoon moeilijk om uw klanten tot betaling aan te manen? Dan biedt het debiteurenbeheer van ADS&Meer voor u en uw onderneming zeker een meerwaarde.