Uitbreiding geboorteverlof voor zelfstandigen

Geboorteverlof zelfstandigen 2021

Voor de geboortes vanaf 1 januari 2021 kunnen zelfstandige vaders & meeouders genieten van 15 volledige dagen (of 30 halve dagen) geboorteverlof.

De zelfstandige kan deze dagen voltijds of halftijds opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de geboorte. Hij krijgt hiervoor via het sociaal verzekeringsfonds een forfaitaire dagvergoeding.

  • € 83,26 voor een volledige dag
  • € 41,63 voor een halve dag

De aanvraag moet gebeuren voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Als het kind in de derde maand van het kwartaal is geboren, heeft de zelfstandige 1 maand extra om de aanvraag te doen.