Omdat het fysieke contact met klanten en leveranciers in coronatijden  beperkt is, worden steeds meer contracten digitaal gesloten.

U ontvangt en doet u zelf ook bestellingen via telefoon of e-mail. Gewone contracten zoals een bestelling, huur, enz. kunnen ook perfect wettelijk via e-mail gesloten worden.

Voor specifieke contracten, bv. borgstellingen en de verkoop van een pand, is dit niet altijd voldoende.
U kunt de e-mail afdrukken en nadien desnoods bij de rechtbank voorleggen. Zelfs een bestelling via sms kunt u afprinten. Zorg er wel voor dat het duidelijk is van wie de e-mail is en bewaar alle e-mails/berichten.

Veiligere opties zijn:

  • het contract uitprinten, ondertekenen,  inscannen en terugsturen.
  • Een echte digitale handtekening toevoegen.
Hoe digitaal ondertekenen?

Via webtoepassingen zoals :

Hoe werkt het?
  • De initiatiefnemer laadt het document op, voegt de contacten toe van de personen die hun handtekening moeten zetten.
  • De andere partijen ontvangen dan een e-mail, waarin ze kunnen doorklikken om te ondertekenen. Dat kan overal en vanop elk toestel met een internetconnectie.
  • De initiatiefnemer ontvangt automatisch de ondertekende documenten, volgt op elk moment hun status op, kan herinneringen sturen en beheert alle gebruikers online. De ondertekende bestanden blijven beschikbaar op het platform, in een afgeschermde omgeving
Hoe ondertekenen?
  • Met een pen op uw tablet of smartphone, via e-mail of sms.
  • eIDAS-handtekeningen die een wettelijke draagkracht hebben in de Europese Unie. Die kunt u ondertekenen met behulp van uw eID of via ItsMe.