De fietsvergoeding wordt vanaf 1 mei verplicht!

Heel wat werknemers in België krijgen vandaag al een fietsvergoeding, toch was dit tot nu toe geen algemeen recht. In sommige sectoren was er al een verplichting om een fietsvergoeding uit te keren, andere werkgevers deden dit al uit eigen beweging.
Nu wordt de fietsvergoeding verplicht vanaf mei 2023 dankzij cao 164:

  • De cao geldt voor alle werkgevers uit de private profit en non profit sectoren
  • Sinds 1 januari 2023 bedraagt de fietsvergoeding dan ook 0,27 euro per kilometer, deze vergoeding is vrijgesteld van inkomenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.
  • Het gaat om een suppletieve cao, die geen afbreuk doet aan de onderneming- of sectorale cao’s die al een fietsvergoeding toekennen, de werkgever mag nog steeds zelf het bedrag van de fietsvergoeding bepalen.
  • Onder ‘fiets’ wordt elk rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec bedoelt. De gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs komen enkel in aanmerking wanneer ze elektrisch worden aangedreven.

Meer weten?

https;//financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/fiets