Hinderpremie

Vraag online je Hinderpremie aan via deze link.
Je kan de Hinderpremie online aanvragen tot en met 5 mei 2020.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • eenmalig 4.000 euro voor de komende 21 dagen
  • als ze na 6 april moeten sluiten 160 euro per extra dag

Blijf je open, maar schakel je over naar afhaal, dan blijf je recht hebben op de premie.

De premie is belastingsvrij.

Meer informatie over de Hinderpremie kan je hier terugvinden.

Compensatiepremie

Als jouw bedrijf niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op de compensatiepremie.

Je moet wel onder één van de volgende categorieën vallen

  • De eventsector
  • De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen
  • De dienstenleveranciers
  • De ondernemingen die essentiële diensten leveren
  • De ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan door de coronavirusmaatregelen.

Meer informatie over de categorieën.

Hoeveel bedraagt de premie?

€ 3000,00 als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep

€ 1500,00 voor zelfstandigen in bijberoep:
Meer informatie over de voorwaarden voor zelfstandigen in bijberoep.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen zoals:
  • een actieve vestiging hebben in het Vlaamse Gewest
  • actief ingeschreven zijn in de KBO voor 13 maart 2020
  • omzetverlies bedraagt minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Lees alle voorwaarden hier.

Hoe kan je de premie aanvragen?

Je kan de premie ten vroegste eind 30 april aanvragen via een toepassing bij VLAIO.

Attest werknemers

Belgische werknemers in België

Zoals de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zelf aangeeft op de site, bestaat vandaag geen enkele verplichting of noodzaak om een attest aan je medewerkers te bezorgen voor woon-werk verkeer of transport binnen België.

Belgische werknemers die naar Nederland moeten voor het werk

Zoals de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zelf aangeeft op de site, bestaat vandaag geen enkele verplichting of noodzaak om een attest aan je medewerkers te bezorgen voor woon-werk verkeer of transport binnen België.

Overzicht coronasteunmaatregelen

Zelfstandige (ook freelancer)

Werkgever

Belastingen

Sociale bijdragen Tijdelijke werkloosheid Personenbelasting
Overbruggingsrecht Werkgeversbijdragen Vennootschapsbelasting
Ziekte uitkering Btw
Hinderpremie Versnelde teruggave btw-tegoeden
Compensatiepremie

Uitstel voor het indienen van de aangifte

U krijgt extra de tijd tot en met donderdag 30 april 2020 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

Aangifte over…
Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

De termijn is verlengd tot 30 april 2020.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing.

BTW

Betaling over…
Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over…
Termijn verlengd tot…
Maandaangifte – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Meer informatie over de fiscale steunmaatregelen.

Aanvraag thuiswerk Covid-19

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt € 126,94.

Download jouw aanvraagformulier via deze link. Stuur vervolgens jouw aanvraagformulier naar [email protected]

 

Coronasteunmaatregelen voor verzekeringen, kredieten en huur / bijberoepen

Verzekeringen Kredieten/huur Bijberoeper
Uitstel van betaling Betalingsuitstel kredieten Steunmaatregelen
Crisiswaarborg
Staatswaarborgregeling
Creatief met huur

Bron: FOD/UNIZO