Binnen welke termijn moet uw factuur betaald worden?

termijn

De wettelijke betalingstermijn voor een factuur aan een onderneming is 30 dagen. Tenzij anders vermeld staat in de algemene voorwaarden en u kunt bewijzen dat uw klant hiermee akkoord is gegaan.

U kunt dus perfect in uw algemene voorwaarden voorzien dat de klant uw factuur binnen de 8 dagen na ontvangst ervan moet betalen. Het is wel belangrijk dat u kunt bewijzen dat de klant uw algemene voorwaarden of contract aanvaardde.

Tot nu toe is er geen maximumtermijn maar een nieuwe wet in de toekomst zal dit veranderen. Wanneer u als kmo, zaken doet met een groot bedrijf, dan mag de betalingstermijn niet meer té lang zijn. De wet zal pas in werking treden zes maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.. To be continued…

Bij consumenten geldt de termijn van 30 dagen niet. Als u geen andere afspraken maakt met uw klant, dan moet de klant uw factuur binnen een redelijke termijn betalen (een termijn van twee weken wordt aanzien als redelijk).

(Bron: Unizo, FOD, Tipsenadvies)